Ny daglig leder konstituert

Styret i Reiseliv i Nord AS har konstituert Gunnar Nilssen som daglig leder i selskapet. 

Endringen skjer som en følge av at eierne, NHO Reiseliv Nord-Norge, ønsker et klarere skille mellom det næringspolitiske arbeidet som utføres av NHO Reiseliv Nord-Norge, og de aktiviteter og prosjekter som  er lagt til  Reiseliv i Nord AS. Gunnar Nilssen er etter eget ønske engasjert frem til 1. september 2014. Les mer