Ny daglig leder konstituert

Styret i Reiseliv i Nord AS har konstituert Gunnar Nilssen som daglig leder i selskapet. 

Endringen skjer som en følge av at eierne, NHO Reiseliv Nord-Norge, ønsker et klarere skille mellom det næringspolitiske arbeidet som utføres av NHO Reiseliv Nord-Norge, og de aktiviteter og prosjekter som  er lagt til  Reiseliv i Nord AS. Gunnar Nilssen er etter eget ønske engasjert frem til 1. september 2014.

Etter at styret som ble valgt på Generalforsamlingen den 10. mars 2014 har konstituert seg har selskapets styre følgende sammensetning:

Styreleder:         Arne Kjell Nyheim

Nestleder:          Anne Grete Johansen

Styremedlem:   Tor Kjetil Wisløff 

1. varamedlem: Steinar Bang Hansen