Overnattingsstatistikk – Februar 2014

Økning i hotellenes utenlandstrafikk

185 033 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2014, er en økning  på nesten 9 000  overnattinger fra februar 2013 .  Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge totalt har hatt en nedgang på 3 prosent.

Hotellene i landsdelen har hatt en økning i trafikken på 5 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 1 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 17 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 5 prosent.  Økning i utenlandstrafikken til Nordland  på hele 57 prosent skyldes i stor grad charterfly til Evenes. Årsaken til at Finnmark har en nedgang på 17 prosent skyldes bortfall av charterfly fra Japan til Lakselv, samt nedgang i antall gjestearbeidere fra Island.

Campingnæringen har hatt en trafikkøkning på 2  prosent i februar, mens Norge totalt har en nedgang i campingtrafikken med  14 prosent.

Det har i årets første 2 måneder vært 344 062 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel  27 000 flere enn fjorårets antall.   Dette er en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 2 prosent i samme periode.

På de kommersielle overnattings-bedriftene på Svalbard var det 7 174 overnattinger i februar 2014, en økning på hele 28 prosent sammenlignet med februar 2013. Det har vært en økning i norske overnattinger med 27 prosent, samtidig som utenlandske overnattinger har økt med 33 prosent.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, sier februar-tallene dokumenter at vintertrafikken fra utlandet  i stor grad er avhengig av god tilgjengelighet med fly. – Dette er også bakgrunnen for at det arbeides med å få på plass et charterfond for Nord-Norge og Svalbard,  sier Solheim.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

• Nord-Norge har en økning i antall hotellovernattinger på 5 prosent i februar 2014.

Derav:

  • Forretningstrafikk + 7 prosent
  • Ferie- og fritidstrafikk + 4 prosent 
GS

 

 

 

 

 

“Nord-Norge har en økning på 5 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrehjem i februar 2014, mens Norge totalt har en nedgang på 3 prosent” 

Geir Solheim
Avdelingsdirektør
NHO reiseliv Nord-Norge

Februar-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge. Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.