Overnattingsstatistikk for april 2014

Sen påske gir lavere overnattingstall i april.

Bardufosstun, Bardufoss. Foto: www.idrett.no

 169 611 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i april 2014, er en nedgang på nesten 20 000 overnattinger fra april 2013 . Dette innebærer en nedgang på 10 prosent, mens Norge totalt har hatt en nedgang på 7 prosent. Nedgangen i volum i april er lik den volumøkning som Nord-Norge hadde i mars, det vil si at effekten av at påsken i 2013 var i mars og påsken i 2014 som var i april er jevnet ut.

Hotellene i landsdelen har hatt en nedgang i trafikken på 14 prosent, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 12 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i  Nord-Norge har en økning på 12 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang i utenlandstrafikken på 12 prosent.

Campingnæringen i Nord-Norge har hatt en økning i trafikken på 1 prosent i april, mens Norge totalt har en økning i campingtrafikken med 8 prosent.

Det har i årets første fire måneder vært 728 100 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 27 000 flere enn fjorårets antall.   Dette er en økning på 4 prosent, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 4 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 13 744 overnattinger i april 2014, en økning på 2 prosent sammenlignet med april 2013. Det har vært en økning i norske overnattinger med 1 prosent, samtidig som utenlandske overnattinger har økt med 8 prosent.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, er tilfreds med at det også i april er en økning i utenlandstrafikken til Nord-Norge. – Når det gjelder forretningstrafikken går denne ned grunnet den sene påsken i 2014, sier Solheim. 

Aprilstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av  NHO Reiseliv Nord-Norge. Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Hovedpunkter i månedsstatistikken:

Nord-Norge har en nedgang i antall hotellovernattinger på 14 prosent i april 2014. Derav:

  • Forretningstrafikk – 16 prosent
  • Ferie- og fritidstrafikk  – 10 prosent

“Nord-Norge har en nedgang på 10 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i april 2014, mens Norge totalt har en nedgang på 7 prosent”

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_april_2014

Hotellgjestedognstatistikk__pr_april_2014_med_Svalbard

GS
Geir Solheim