Fin økning i hotelltrafikken i oktober

The_edge

182 357 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i oktober 2014, er en økning på nesten 3 500 overnattinger fra oktober 2013 . Dette innebærer en økning på 2 prosent, mens Norge totalt har hatt en økning på 1 prosent.

 

 

 

The Edge, Tromsø

Foto: dn.no

Hotellene i landsdelen har hatt en økning i trafikken på 5 prosent, mens Norge som helhet har hatt økning på 1 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i  Nord-Norge har en økning på 10 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utlandstrafikken på 5 prosent. Norske hotellovernattinger landsdelen har økt med 4 prosent, mens Norge som helhet er på nivå med fjoråret.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 2 prosent i oktober, mens Norge som helhet har en økning på  1 prosent.

Campingnæringen i Nord-Norge har hatt en nedgang i trafikken på 13 prosent i oktober, mens Norge totalt har en økning i campingtrafikken med 3 prosent. Utlandstrafikken har gått ned med 27 prosent, mens den norske campingtrafikken har gått ned med 9 prosent.

GS

Det har i årets første 10 måneder vært 2 911 202 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 230 000 flere enn fjorårets antall.   Dette er en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 3 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 6 033 overnattinger i oktober 2014, en økning på 8 prosent sammenlignet med oktober 2013. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på hele 48 prosent, mens norske overnattinger har hatt en økning på 1 prosent.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, kommenterer at oktober har vært en god måned for hotellene i nord. – Selv om Finnmarkshotelenene har en mindre nedgang i oktober indikerer årsprognosen at også hotellene Finnmark vil få en trafikkøkning i 2014, sier Solheim. – Det er forventet at stor økning i hotellkapasiteten i Tromsø bidrar til at gjennomsnittlig rompris og beleggsprosent i Troms går ned i oktober, avslutter Solheim.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall overnattinger på  2 prosent i oktober 2014.
Derav:

  • Hotell      + 5 prosent          + 7 400 gjestedøgn
  • Camping  – 13 prosent          -3 900 overnattinger

Nord-Norge har en økning på 9 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per oktober 2014, mens Norge totalt har en økning på  3 prosent

Oktoberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale: