God november for hotellene i nord

183 617 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2014, er en økning på nesten 11 000 overnattinger fra  november 2013 .  Dette innebærer en økning på 6 prosent, mens Norge totalt er på samme nivå som 2013.

Hotellene i landsdelen har hatt en økning i trafikken på 9 prosent, mens Norge som helhet har hatt nedgang på 1 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 6 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utlandstrafikken på 10 prosent.  Norske hotellovernattinger i landsdelen har økt med 9 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 3 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 5 prosent i november mens Norge som helhet har en nedgang på 2 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en nedgang i trafikken på 12 prosent i november, mens Norge totalt har en økning i campingtrafikken med 8 prosent. Utlandstrafikken på campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene har gått ned med 5 prosent, mens den norske trafikken gått ned med 13 prosent.

Det har i årets første 11 måneder vært 3 094 819 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 241 000 flere enn fjorårets antall.   Dette er en økning på 8 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 3 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 3 356 hotellovernattinger i november 2014, en økning på 2 prosent sammenlignet med november  2013. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på hele 64 prosent, mens norske overnattinger har hatt en nedgang på 8 prosent.  

GS

 

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, forklarer den gode veksten med at det har vært en økning i både ferie- og fritidstrafikken og forretningstrafikken. – På tross av økt trafikk er det imidlertid bekymringsfullt at oppnådd pris per rom viser en nedadgående kurve i Troms, sier Solheim.


 

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall overnattinger på 6 prosent i november 2014.

Hotell  + 9 prosent
+ 13 500 gjestedøgn

Camping – 12 prosent
-2 600 overnattinger                       

“Nord-Norge har en økning på 8 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per november 2014, mens Norge totalt har en økning på  3 prosent”

Novemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_november_2014

Hotellgjestedognstatistikk__pr_november_2014_med_Svalbard

 

Bilde: Sorrisniva, Alta
Foto: altafoto.no