Overnattingsstatistikk: Bra start på det nye året

161 328 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i januar 2015, er en økning på nesten 2 300 overnattinger fra  januar  2014 .  Dette innebærer en økning på 1 prosent, mens Norge totalt har en økning på 6 prosent.

Hotellene i landsdelen har hatt en økning i trafikken på 5 prosent, mens Norge som helhet har hatt økning på 6 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i  Nord-Norge har en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utlandstrafikken på 9 prosent. Norske hotellovernattinger i landsdelen har også økt med 5 prosent, mens Norge som helhet har en økning på også 5 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 5 prosent i januar 2015 mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene  i  Nord-Norge har hatt en nedgang i trafikken på 21 prosent i januar, mens Norge totalt har en økning i campingtrafikken med 6 prosent. Utlandstrafikken har gått ned med 5 prosent, mens den norske trafikken gått ned med 28 prosent.

På de kommersielle overnattingsbedriftene på Svalbard var det 4 913 overnattinger i januar 2015, en økning på 49 prosent sammenlignet med januar 2014. Norske overnattinger økte med 44 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med 62 prosent.

GS

 Avdelingsdirektør Geir Solheim,  NHO Reiseliv Nord-Norge, sier i en kommentar at det er godt å se den store veksten som har vært i ferie-/fritidssegmentet  på hele 25 % flere gjestedøgn i januar 2015 på hotellene , noe som viser at Nord-Norge ytterligere har styrket sin posisjon som vinterreisemål.        

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall hotellovernattinger på 5 prosent i januar 2015.

Derav:
Forretningstrafikk – 7 prosent
Ferie-/fritidstrafikk +25 prosent
Camping-/hyttegrender har en nedgang på hele 21 prosent i januar.

 

“Nord-Norge har en økning på  1 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem i januar 2015, mens Norge totalt har en økning på 6 prosent”

Januar-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_pr_januar_2015

Hotellgjestedognstatistikk__pr_januar_2015_med_Svalbard