Godt 1. kvartal for Nord-Norge, sterk trend i Finnmark

231.329 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2015, er en økning på nesten 17.000 overnattinger fra mars 2014.  Dette innebærer en økning på
8 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 1 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i trafikken på 3 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en nedgang på 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utlandstrafikken på 3 prosent.  Norske hotellovernattinger i landsdelen har økt med 5 prosent, mens Norge som helhet har uendret trafikkutvikling.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 3 prosent i mars mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning i trafikken på hele 34 prosent i mars, mens Norge totalt har en økning i campingtrafikken med 5 prosent. Utlandstrafikken har gått opp med 31 prosent, mens den norske trafikken har gått opp med 36 prosent.

Det har i årets første 3 måneder vært 594.325 overnattinger i landsdelen, hvilket er knapt 36 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 6 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 14.808 overnattinger i mars 2015, en økning på 5 prosent sammenlignet med mars 2014. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på 75 prosent, mens norske overnattinger har hatt en nedgang på 8 prosent.


GS

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, forklarer oppgangen med at det fortsatt er en positiv utvikling i ferie- og fritidstrafikken.

 – Dette er spesielt viktig i en periode der forretningstrafikken viser en nedadgående tendens i Troms og Nordland. Det er spesielt gledelig å registrere at Finnmark hadde en sterk måned i mars, og en god trend hittil i år innenfor alle segmenter, avslutter Solheim.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall overnattinger på 8 prosent i mars 2015. Derav:

  • Finnmark + 10 prosent
    Troms + 1 prosent
    Nordland + 14 prosent

 “Nord-Norge har en økning på 6 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per mars 2015, mens Norge totalt har en økning på 5prosent”

Mars-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig statistikknett for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk__pr_mars_2015_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_mars_2015

Foto: lbconsult.no  
Meyergården Hotell, Mo i Rana