Hotellvekst i Nordland og Finnmark i august

Bortfall av trafikk fra Sjakk-OL medfører at de nordnorske hotellbedriftene har en nedgang i samlet antall overnattinger på 1 prosent i august.

446.484 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2015, er en nedgang på knapt 1.000 overnattinger fra august 2014.  Dette innebærer en nedgang på 0,2 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 6 prosent.

Hotellene i landsdelen har en nedgang i trafikken på 1 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 6 prosent.  Ferie- og fritidsgjestedøgn i Nord-Norge har økt med 10 prosent, mens Norge som helhet har en økning i antall ferie- og fritidsgjestedøgn på 16 prosent.

Hotellene i landsdelen har en nedgang i losjiomsetningen på 6 prosent i august, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning i trafikken på 1 prosent i august, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent. Utlandstrafikken har økt med 5 prosent, mens den norske campingtrafikken har gått ned med 2 prosent.

Det har i årets første 8 måneder vært 2.595.114 overnattinger i landsdelen, hvilket er nesten 94.000 flere enn fjorårets antall.  Dette er en økning på 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 14.454 overnattinger i august 2015, en nedgang på 4 prosent sammenlignet med august 2014. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på 42 prosent, mens norske overnattinger har gått ned med 28 prosent.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, sier at nedgangen i hotelltrafikken til Troms i august 2014 er som forventet. –Tallene dokumenterer betydningen av at landsdelen tiltrekker seg store nasjonale og internasjonale arrangementer. Det er gledelig å registrere at hotellene i Nordland og Finnmark har samme positive utvikling som Norge som helhet, sier Solheim.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i antall hotellgjestedøgn på 1 prosent i august 2015. Derav:

  •    Nordland.   +  5 prosent
  •    Troms          – 13 prosent
  •    Finnmark   +  9 prosent

«Nord-“Nord-Norge har en økning på 4 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per august 2015, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent”


Klikk på grafene under for å se trender for august måned og for perioden januar – august for årene 2011 – 2015:

Totalt_antall_overnattinger_august_maned_2011-2015
Totalt_antall_overnattinger_per_august_maned_2011-2015

Auguststatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.
Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB!
Vi gjør oppmerksom på at utenlandske bussturister på Magerøya er feilført som norske gjester i juni og juli. Dette medfører store feil i nasjonalitets-fordelingen i Finnmark og i Nord-Norge som helhet så langt i år.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Berlevåg Pensjonat & Camping
Foto: Magasinet Horeca / horecanytt.no