Beste oktober noen sinne for overnattingsbedriftene i nord

Flere turister både fra utlandet og Norge bidrar til en svært positiv oktober måned for hotell- og campingnæringen i nord. Noe av økningen kan skyldes økt tilstrømning av asylsøkere til landsdelen.

 

206 341 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i oktober 2015, er en økning på nesten 24.000 overnattinger fra oktober 2014.  Dette innebærer en økning på 13 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 7 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i trafikken på 13 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 7 prosent.  Ferie- og fritidsgjestedøgn i Nord-Norge har økt med 19 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 15 prosent.  De nordnorske hotellenes utenlandstrafikk har økt med 29 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 13 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 7 prosent i oktober, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning i trafikken på 13 prosent i oktober, mens Norge totalt har en økning på 8 prosent. Utlandstrafikken har økt med 57 prosent, mens den norske campingtrafikken har økt med 3 prosent. Nå vet vi ikke hvor stor andel av flyktninger som ligger i disse tallene, men det er kjent at mange er innlosjert hos campingbedrifter.

Det har i årets første 10 måneder vært 3.050.082 overnattinger i landsdelen, hvilket er nesten 140.000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet også har en økning på 5 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 6.705 overnattinger i oktober 2015, en økning på 11 prosent sammenlignet med oktober 2014. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på hele 55 prosent.

 Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, konkluderer med at oktober har vært en svært god måned for både hotell- og campingnæringen i nord. – Årsaken til dette skyldes en positiv utvikling av ferie- og fritidstrafikken, men det er også hyggelig å konstatere at forretningstrafikken igjen øker i Nord-Norge, sier Solheim.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall hotellgjestedøgn på 13 prosent i oktober 2015. Derav:

  •    Nordland.   +  11 prosent
  •    Troms         +   11 prosent
  •    Finnmark   + 24 prosent

“Norge har en økning på 13 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per oktober 2015, mens Norge totalt har en økning på 7 prosent”


Klikk på grafene under for å se trender for oktobermåned og for perioden januar – oktober for årene 2011 – 2015:

Oktoberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.
Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at SSB nå har korrigert for at utenlandske bussturister på Magerøya var feilført som norske gjester i juni, juli og august.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Finnsnes Hotell
Foto: finnsneshotell.no