Rekordnovember for overnattingsbedriftene i nord

Økt forretningstrafikk og flere utlendinger bidrar til en svært positiv november måned for hotell- og campingnæringen i nord.

203 597 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2015, er en økning på nesten 20.000 overnattinger fra november 2014.  Dette innebærer en økning på 11 prosent, mens Norge totalt er på samme nivå som i 2014.

Hotellene i landsdelen har en økning i trafikken på 10 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent.  Ferie- og fritidsgjestedøgn i Nord-Norge har gått ned med 6 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang i antall ferie- og fritidsgjestedøgn på 3 prosent.  De nordnorske hotellenes utlandstrafikk har økt med 24 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utlandstrafikken på 2 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 21 prosent i november, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning i trafikken på 21 prosent i november, mens Norge totalt har en nedgang på 7 prosent. Utlandstrafikken har økt med 35 prosent, mens den norske campingtrafikken har økt med 12 prosent.

Det har i årets første 11 måneder vært 3.254.022 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 159.000 flere enn fjorårets antall.  Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet også har en økning på 4 prosent i samme periode.

På Svalbard var det 3.883 overnattinger i november 2015, en økning på 16 prosent sammenlignet med november 2014. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på hele 41 prosent. 

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, konkluderer med også november har vært en god måned for hotell- og campingnæringen i nord. – Dette skyldes at utenlandstrafikken fortsatt viser en fin økning, samtidig som det er en positiv utvikling av forretningstrafikken i nord og da spesielt i Finnmark, sier Solheim.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall hotellgjestedøgn på 10 prosent i november 2015. Derav:

  •    Nordland    +  12 prosent
  •    Troms         +     1 prosent
  •    Finnmark   + 38 prosent

“Norge har en økning på 5 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem per november 2015, mens Norge totalt har en økning på 4 prosent”


Klikk på grafene under for å se trender for november måned og for perioden januar – november for årene 2011 – 2015:

Totalt_antall_overnattinger_november_maned_2011-2015

 

Totalt_antall_overnattinger_per_november_maned_2011-2015

Novemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.
Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB! SSB gjør oppmerksom på at den del av overnattingskapasiteten som er knyttet til losjering av flyktninger ikke er inkludert i overnattingsstatistikken.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Trasti og Trine, Alta
Foto: trastiogtrine.no