Rekordmange overnattinger i nord i 2015

3 420 680 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2015 er en økning på 190 000 overnattinger fra 2014 til 2015. Dette innebærer en økning på 6 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 4 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 4 prosent fra 2014 til 2015.

Den norske trafikken har økt med 7 prosent. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utenlandstrafikken på 8 prosent og en økning i den norske trafikken på 3 prosent. Av fylkene er det Finnmark som har størst økning av totaltrafikken med 11 prosent, mens Troms og Nordland begge har en økning på 5 prosent.

Hotellene i landsdelen har i 2015 en økning i ferie-/fritidstrafikken på 14 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 13 prosent. Utenlandstrafikken til de nordnorske hotellene har økt med 5 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 11 prosent.

På campingplassene og hyttegrendene har det vært en nedgang i totaltrafikken på 0,2 prosent fra 2014 til 2015, mens Norge som helhet har en økning på 1,2 prosent. Den utenlandske campingtrafikken til Nord-Norge har økt med 1 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 1 prosent.

Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Finnmark sier det er gledelig å registrere den positive trafikkutviklingen til Finnmark i 2015. – Det er spesielt gledelig at såvel ferie- og fritidstrafikken som forretningstrafikken øker. Dette betyr at det er stor aktivitet innen mange sektorer i fylket, sier Baik.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall hotellgjestedøgn på 21 prosent i desember 2015. Derav:

  •    Nordland    +  12 prosent
  •    Troms         +  20 prosent
  •    Finnmark   + 53 prosent

“Nord-Norge har en økning på 6 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem i 2015, mens Norge totalt har en økning på 4 prosent”


Klikk på grafene under for å se trender for desember måned og for perioden januar – desember for årene 2011 – 2015:

 

Totalt_antall_overnattinger_desember_maned_2011-2015
Totalt_antall_overnattinger_per_desember_maned_2011-2015

Desemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB! SSB gjør oppmerksom på at den del av overnattingskapasiteten som er knyttet til losjering av flyktninger ikke er inkludert i overnattingsstatistikken.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Thon Hotel Lofoten, Svolvær
Foto: thonhotels.no