God start på 2016

189 427 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i januar 2016, er en økning på nesten 28.000 overnattinger fra  januar  2015 .  Dette innebærer en økning på 17 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 2 prosent.

Hotellene i landsdelen har hatt en økning i trafikken på 17 prosent, mens Norge som helhet har hatt nedgang på 1 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 36 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utlandstrafikken på 3 prosent. Norske hotellovernattinger i landsdelen har økt med 12 prosent, mens Norge som helhet har en økning på nedgang 2 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 15 prosent i januar 2016 mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene  i  Nord-Norge har hatt en økning i trafikken på 17 prosent i januar, mens Norge totalt har en nedgang i campingtrafikken med 2 prosent. Utlandstrafikken har økt med 33 prosent, mens den norske trafikken økt med 13 prosent.

På de kommersielle overnattingsbedriftene på Svalbard var det 6 664 overnattinger i januar 2016, en økning på 36 prosent sammenlignet med januar 2015. Norske overnattinger økte med 37 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med 33 prosent.

Regiondirektør  Ole Henrik Hjartøy, NHO Nordland, sier i en kommentar at det er gledelig at kurs- og konferansetrafikken, samt yrkesrelatert trafikk viser solid økning. – Vi har ikke hatt grunn til å frykte kapasitetsøkningen for hotellene i de store nordnorske byene, for det er nettopp den økningen som har gitt økt trafikk. Nå skjerpes konkurransen og kvaliteten, og jeg er overbevist om at økningen vi nå ser en trend som kommer til å fortsette, sier en optimistisk Hjartøy.

 Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall hotellgjestedøgn på 17 prosent i januar 2016. Derav:

  •    Nordland    +  16 prosent
  •    Troms         +  17 prosent
  •    Finnmark   + 18 prosent

“Nord-Norge har en økning på 22 prosent på hotell, camping,  hyttegrender og vandrerhjem i januar 2016, mens Norge totalt har en nedgang på 4 prosent”


Januarstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB! SSB gjør oppmerksom på at den del av overnattingskapasiteten som er knyttet til losjering av flyktninger ikke er inkludert i overnattingsstatistikken.

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Scandic Ishavshotell, Tromsø
Foto: visitnorway.no