Leies ut for å lede Arctic Center

Arctic Center fortsetter nå arbeidet for en full utbyggingen av et helårlig reiselivsanlegg i Håkøybotn utenfor Tromsø. Reiseliv i Nord leier ut Erik Joachimsen som daglig leder til selskapet, og han skal bistå styret og eierne med å utforme et investorprospekt og samt å gjøre investorsøk.

Styreleder Rolf Gulbrandsen er svært tilfreds med at det juridiske grunnlaget nå er avklart.
– Grunneierne får sin rettmessige erstatning for at Arctic Center skal ha bruksrett for etablering av et alpinanlegg på Lille Blåmann på Kvaløya. Vi kan derfor nå jobbe videre for en full utbygging av alpindelen, samtidig som vi vil ha fokus på videre utbygging av hotell og hyttefelt.

Selskapet har engasjert Erik Joachimsen som daglig leder, slik at man kan bygge opp egen kompetanse for den videre utvikling. De viktigste oppgavene for selskapet på kort sikt er å optimalisere konseptet for alpindelen, samt å finne investorer.

– Arctic Center ønsker å utvikle en attraktiv alpindestinasjon for det regionale markedet, men også for et stadig økende antall internasjonale gjester til Tromsø. Vi har gode muligheter til å utvikle Tromsø til en ledende vinterdestinasjon for flere skiaktiviteter. Samtidig skal vi ha fokus på at Arctic Center skal bli en destinasjon med god overnattingskapasitet, med aktivitet hele året.

Arbeidet med Arctic Center-prosjektet er en 40% stilling. Erik Joachimsen er også daglig leder for Cruise Nord-Norge og Svalbard, og vil fortsette med dette som før.

 

1