God juni i nord

509 532 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2016, er en økning på vel 17 000 overnattinger fra juni 2015.  Dette innebærer en økning på 3 prosent, mens Norge totalt hadde tilsvarende økning.

Les mer