Tidenes turistsommer i nord

490 981 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2016, er en økning på 44 500 overnattinger fra august 2015. Dette innebærer en økning på 10 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 9 prosent. Ser vi månedene fra juni til august under ett har Nord-Norge hatt en økning på 9 prosent, hvorav utenlandstrafikken har økt med 12 prosent og den norske trafikken har økt med 7 prosent.

Les mer