Fortsatt stor økning i utenlandstrafikken

271 003 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i september 2016, er en økning på vel 22 000 overnattinger fra september 2015.  Dette innebærer en økning på 9 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 6 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 29 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret.

Les mer