Fortsatt stor økning i utenlandstrafikken

271 003 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i september 2016, er en økning på vel 22 000 overnattinger fra september 2015.  Dette innebærer en økning på 9 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 6 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 29 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret.

Det blir spennende å se om den positive utviklingen i trafikken fra utlandet holder seg utover vinteren. Økt lønnsomhet er fortsatt en stor utfordring for reiselivsbedriftene i nord og det er nå viktig at næringen greier å utnytte volumveksten til å øke næringens lønnsomhet, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Finnmark.

Hotellene i Nord-Norge har en økning på 9 prosent fra tilsvarende måned i fjor, mens Norge som helhet har en økning på 7 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 24 prosent, mens Norge som helhet har en økning i tilreisende gjester på 9 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 6 prosent, mens Norge totalt har en økning på 7 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 4 prosent i september, mens Norge som helhet har en økning på 7 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning 10 prosent i september, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene har økning på 35 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 1 prosent.

Det har i årets første ni måneder vært 3 100 329 overnattinger i landsdelen, hvilket er vel 256 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 9 prosent, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har nedgang på 8 prosent sammenlignet med september 2015. Nedgangen er prosentvis jevnt fordelt på utenlandske og norske overnattinger.

Septemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i overnattinger på 9 prosent i september 2016. Derav:

  • Finnmark -8 prosent
  • Troms +16 prosent
  • Nordland +11 prosent

Nord-Norge har en økning i antall utenlandske overnattinger på 29 prosent i september 2016. Derav:

  • Finnmark +16 prosent
  • Troms +56 prosent
  • Nordland +17 prosent

Nord-Norge har en økning i antall norske overnattinger på 4 prosent i september 2016. Derav:

  • Finnmark -15 prosent
  • Troms +8 prosent
  • Nordland +9 prosent

“Nord-Norge har en økning på 9 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per september 2016, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent”

Klikk på grafene under for å se trender for september måned og for perioden januar – september for årene 2012 – 2016:

totalt_antall_overnattinger_september_2012-2016
totalt_antall_overnattinger_per_september_2012-2016

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Bilde: Thon Hotel Hammerfest
Foto: thonhotels.no