Økning i turisttrafikken, mens yrkestrafikken går ned

212 959 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2016, er en økning på vel 9 000 overnattinger fra november 2015.  Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 3 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 17 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret.

Les mer