Rekordmange overnattinger i nord i 2016

3 713 787 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2016 er en økning på 293 000 overnattinger fra 2015 til 2016. Dette innebærer en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på  5 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 18 prosent fra 2015 til 2016. Den norske trafikken har økt med  4 prosent.

Les mer