Rekordmange overnattinger i nord i 2016

3 713 787 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2016 er en økning på 293 000 overnattinger fra 2015 til 2016. Dette innebærer en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på  5 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 18 prosent fra 2015 til 2016. Den norske trafikken har økt med  4 prosent.

Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utenlandstrafikken på 10 prosent og en økning i den norske trafikken på 2 prosent. Av fylkene er det Troms som har størst økning av totaltrafikken med 15 prosent, mens Nordland har en økning på 7 prosent og Finnmark en nedgang på 2 prosent.

Statistikken dokumenterer at 2016 er det beste året noen sinne for overnattingsbedriftene i nord, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Finnmark. –Det er ved årets avslutning spesielt hyggelig å konstatere at så vel ferie- og fritidstrafikken som utenlandstrafikken har en solid økning i hele landsdelen i desember. Det er imidlertid bekymringsfullt at utviklingene av forretningstrafikken til nord fortatt viser en fallende tendens, avslutter Baik.

Hotellene i landsdelen har i 2016 en økning i ferie-/fritidstrafikken på 10 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på  4 prosent. Utenlandstrafikken til de nordnorske hotellene har økt med 21 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 10 prosent.

På campingplassene og hyttegrendene har det vært en økning i totaltrafikken på 11 prosent fra 2015 til 2016, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent. Den utenlandske campingtrafikken til Nord-Norge har økt med 15 prosent, mens den norske trafikken har økt med 7 prosent.

Utenlandstrafikken til de nordnorske overnattingsbedriftene har i desember 2016 en økning på hele 34 prosent i forhold til desember 2015, mens utlandstrafikken til Norge totalt var uendret i fht. desember 2015.

På de kommersielle overnattingsbedriftene på Svalbard var det i 2016  139 554 overnattinger, en økning på 9 prosent fra 2015. Norske overnattinger økte med 1 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med 26 prosent.

Desemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

  • Nord-Norge har en økning i antall utenlandske hotellgjestedøgn på 35 prosent i desember 2016. Derav:

          Nordland   + 28 prosent

          Troms         + 33 prosent

          Finnmark   + 46 prosent

 

  • Nord-Norge har en økning i økning i ferie og fritidstrafikken på 53 prosent i desember 2016. Derav:

          Nordland   + 47 prosent

          Troms         + 57 prosent

          Finnmark   + 46 prosent

 

“Nord-Norge har en økning på 9 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i 2016, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent”


Grafene under viser trender for november måned og for perioden januar – desember for årene 2012 – 2016:

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk__per_desember_2016_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_desember_2016

 

Bilde: Smarthotel Hammerfest
Foto: horecanytt.no