Alpint-VM i Narvik i 2025: Viktig for utvikling av reiselivsnæringen i nord

VM i alpint 2025 til Nord-Norge, med Narvik som vertsby. Narvik kommune har overfor Norges Skiforbund tatt initiativ for at Nord-Norge med Narvik som vertskapsby skal bli vurdert som norsk søkersted til alpint VM i 2025.

Narvik har som initiativtaker vært tydelig på at dette er et nordnorsk arrangement, og at det er helt nødvendig både for å nå igjennom i søknadsprosessen internasjonalt og for å gjennomføre arrangementet.

Alpint VM er verdens største vintersportsarrangement etter vinter-OL. Noen faktatall i denne forbindelse:
• Minimum 2000 frivillige
• 68 deltaker nasjoner
• 500 utøvere
• 27 TV stasjoner
• 200 kameraposisjoner
• 6000 senger (3000 minimum for arrangementet i seg selv)

NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge konstaterer at det allerede er et bredt nordnorsk engasjement innen politikk og næringsliv for et VM i alpint til Nord-Norge, og at den nordnorske idrettsbevegelsens ønske og vilje om dette er sterk. Narvik og Nord-Norge er inne i en periode hvor man satser målrettet og sterkt på helårlig reiseliv, og det skjer parallelt med at det alpine anlegget i Narvikfjellet gradvis utvikles til et høyt internasjonalt nivå. Anleggets unike beliggenhet, med «et fjell i byen», gir en kombinasjon av det urbane og nordnorsk natur – og kontrastene mellom fjord og fjell. Det moderne Nord-Norge!

Et VM i alpint vil være det største og fremste arrangement i rekken av flere internasjonale alpine mesterskap. Europacup, VM for junior og Word Cup vil kunne bli arrangert på veien til et VM, og i alle disse sammenhengene vil det handle om arrangement som vil være nordnorske, med Narvik som vertsby.

For Nord-Norge vil slike arrangement være samlende og viktig. Målet er felles, og på veien dit vil nordnorsk kompetanse bli utviklet og benyttet. Nordnorsk reiseliv er i vekst. Potensialet for ytterlige vekst er stort. I denne sammenheng vil et VM i alpint åpenbart ha en meget viktig positiv virkning.

Det moderne Nord-Norge vil bli promotert på en unik måte, og vi vil kunne få mange vinterarrangement som bidrar positivt markedsmessig ut i verden. Et slikt internasjonalt arrangement vil være et sjeldent godt insitament til ytterlige reiselivsvekst og kompetanseheving i nord. Samtidig som det vil være samlende for landsdelen.

Årsmøtet i NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge stiller seg bak arbeidet som er igangsatt for å lansere Nord-Norge med Narvik som vertskapsby som nasjonal kandidat til gjennomføring av VM i alpine grener i 2025.