Tidenes januar for overnattingsbedriftene i nord

217 392 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i januar 2017, er en økning på nesten 28 000 overnattinger fra januar  2016 . Dette innebærer en økning på 15 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 0,2 prosent.

Regiondirektør Ole Hjartøy, NHO Nordland sier i en kommentar at stor vekst i utenlandstrafikken og ferie- og fritidstrafikken, viser at Nord-Norge og Svalbard ytterligere har styrket sin posisjon som vinterreisemål. – Det er spesielt hyggelig å registrere at veksten sprer seg over hele landsdelen, sier Hjartøy.

Hotellene i landsdelen har hatt en økning i trafikken på 16 prosent, mens Norge som helhet har hatt økning på 3 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 42 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang i utlandstrafikken på 2 prosent. Norske hotellovernattinger i landsdelen har økt med 7 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent.

Hotellene i landsdelen har en økning i losjiomsetningen på 22 prosent i januar 2017 mens Norge som helhet har en økning på 7 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i  Nord-Norge har hatt en økning i trafikken på 6 prosent i januar, mens Norge totalt har en nedgang i campingtrafikken med 16 prosent. Utlandstrafikken til campingplassene i nord har økt med 66 prosent, mens den norske trafikken gått ned med 25 prosent.

På de kommersielle overnattings-bedriftene på Svalbard var det 7 989 overnattinger i januar 2017, en økning på 20 prosent sammenlignet med januar 2016. Utenlandske overnattinger økte med 70 prosent, mens norske overnattinger har gått ned med 2 prosent.

Januarstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

  • Nord-Norge har en økning i antall utenlandske hotellgjestedøgn på 42 prosent i januar 2017. Derav:

          Nordland   + 26 prosent

          Troms         + 44 prosent

          Finnmark   + 49 prosent

  • Nord-Norge har en økning i økning i ferie og fritidstrafikken på 43 prosent i januar 2017. Derav:

          Nordland   + 41 prosent

          Troms         + 43 prosent

          Finnmark   + 50 prosent

“Nord-Norge har en økning på 15 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i januar 2017, mens Norge totalt har en nedgang på 0,2 prosent”


Grafen under viser trender for januar måned for årene 2013 – 2017:

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk__per_januar_2017_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_januar_2017

Bilde: Thon Hotel Harstad
Foto: www.thonhotels.no