Fortsatt fin trafikkøkning i nord

281 379 overnattinger på de nordnorske overnattings- bedriftene i mars 2017, er en økning på 48 000 overnattinger fra mars 2016.  Dette innebærer en økning på 21 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på
1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 11 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 8 prosent.

Les mer