Nedgang i overnattingstrafikken i april

191 441 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i april 2017, er en nedgang på nesten 30 000 overnattinger fra april 2016.  Dette innebærer en nedgang på 13 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 2 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 5 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 2 prosent.

Les mer