Økning i overnattings- trafikken i mai

255 958 overnattinger på de nordnorske overnattings- bedriftene i mai 2017, er en økning på 12 508 overnattinger fra mai 2016.  Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 2 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 7 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 6 prosent.

Les mer