Økning i overnattings- trafikken i mai

255 958 overnattinger på de nordnorske overnattings- bedriftene i mai 2017, er en økning på 12 508 overnattinger fra mai 2016.  Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 2 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 7 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 6 prosent.

– Mai-tallene viser at Nord-Norge fortsatt har en mer positiv trafikkutvikling enn Norge forøvrig, sier NHOs regiondirektør Målfrid Baik. – Det er også hyggelig å registrere at det i mai har vært en positiv utvikling både i ferie- og fritidsmarkedet og i forretningsreisemarkedet, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 11 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 8 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 5 prosent, mens Norge som helhet har en økning i hotellenes utenlandstrafikk på 3 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 12 prosent, mens Norge totalt har økning på 11 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 21 prosent i mai, mens Norge som helhet har en økning  på 17 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 7 prosent i mai, mens Norge som helhet har en nedgang på 11 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene har økt med 9 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 21 prosent.

Det har i årets første 5 måneder vært 1 184 773 overnattinger i landsdelen, hvilket er nesten 58 000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 18 prosent sammenlignet med mai 2016. Norske gjestedøgn har gått ned med 25 prosent, mens utenlandske gjestedøgn har gått ned med 1 prosent.

Maistatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB! Hotellstreiken i mai 2016 medfører at en del av tallene for mai 2017 ikke er direkte sammenlignbare med fjoråret.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i forretningstrafikken på 13 prosent i mai 2017.

Derav:

  • Nordland + 23 prosent
  • Troms + 2 prosent
  • Finnmark + 19 prosent

Nord-Norge har en økning ferie- og fritidstrafikken på 8 prosent i mai 2017.

Derav:

  • Nordland + 6 prosent
  • Troms + 1 prosent
  • Finnmark + 29 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 7 prosent i mai 2017

Derav:

  • Nordland + 11 prosent
  • Troms + 1 prosent
  • Finnmark + 10 prosent

 

“Nord-Norge har en økning på 5 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per mai 2017, mens Norge totalt har en nedgang på 1 prosent”

 

Grafene under viser trender for mai for årene 2013 – 2017:

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk__per_mai_2017_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_mai_2017

 

Bilde: Sakrisøy 
Foto: Sakrisøy/Alex Conu