Trafikkvekst i Finnmark og Nordland i juni

526 139 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2017, er en økning på 16 607 overnattinger fra juni 2016.  Dette innebærer en økning på 3 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 4 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt tilsvarende økning.

Les mer