Økt campingtrafikk gir overnattingsvekst i juli

725 199 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juli 2017, er en økning på 23 382 overnattinger fra juli 2016. Dette innebærer en økning på 3 prosent, mens Norge totalt er på samme nivå som i 2016. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 6 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 4 prosent.

– NHOs regiondirektør Målfrid Baik konstaterer at det er campingtrafikken som bidrar til trafikkvekst i juli, mens det har vært en liten nedgang i hotelltrafikken. – Julitallene viser at Nord-Norge fortsatt har en mer positiv trafikkutvikling enn Norge forøvrig, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 3 prosent, mens Norge som helhet er på samme nivå som i 2016. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har gått ned med 4 prosent, mens Norge som helhet er på samme nivå som i 2016. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 3 prosent, mens Norge totalt er på samme nivå som i 2016.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 3 prosent i juli, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 12 prosent i juli, mens Norge som helhet er på samme nivå som i 2016. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene har økt med 17 prosent, mens den norske trafikken har økt med 7 prosent.

Det har i årets første 7 måneder vært 2 435 927 overnattinger i landsdelen, hvilket er 85 582 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 4 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 23 prosent sammenlignet med juli 2016. Norske gjestedøgn har gått ned med 2 prosent, mens utenlandske gjestedøgn har gått ned med 37 prosent.

Julistatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB! Det er grunn til å tro at det i juli kan være feilføringer av så vel formål som nasjonalitet, samt at tallene for Svalbard ikke stemmer med lokale målinger på Svalbard som viser stabile tall sammenlignet med sommeren 2016.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 3 prosent i juli 2017.

Derav:

  • Nordland + 6 prosent
  • Troms – 4 prosent
  • Finnmark + 3 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 3 prosent i juli 2017.

Derav:

  • Nordland + 5 prosent
  • Troms – 6 prosent
  • Finnmark + 11 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 6 prosent i juli 2017

Derav:

  • Nordland + 10 prosent
  • Troms + 5 prosent
  • Finnmark – 2 prosent

 

“Nord-Norge har en økning på 4 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per juli 2017, mens Norge totalt har en nedgang på 1 prosent”

 

Grafene under viser trender for juli for årene 2013 – 2017:

 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk__per_juli_2017_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_juli_2017

 

Harstad Camping, Harstad
Foto: Harstad-camping.no