Campingtrafikken øker mest i september

282 751 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i september 2017, er en økning på 11 748 overnattinger fra september 2016.  Dette innebærer en økning på 4 prosent, mens Norge totalt har tilsvarende økning. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 18 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 7 prosent.

Les mer