Økt utenlandstrafikk i oktober

228 988 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i oktober 2017, er en økning på 11 087 overnattinger fra oktober 2016. Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge totalt har en økning på 1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 21 prosent i oktober måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt nedgang på 2 prosent.

Les mer