Rekordår for overnattingsbedriftene i nord

3 879 970 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2017 er en økning på 166 183 overnattinger fra 2016 til 2017. Dette innebærer en økning på 4 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 11 prosent fra 2016 til 2017. Den norske trafikken har økt med 1 prosent.  

Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utenlandstrafikken på 2 prosent og en nedgang i den norske trafikken på 0,2 prosent. Av fylkene er det Finnmark som har størst økning av totaltrafikken med 11 prosent, mens Nordland har en økning på 5 prosent og Troms en økning på 1 prosent.

Statistikken dokumenterer at 2017 er det beste året noen sinne for overnattingsbedriftene i nord, sier regiondirektør Ole Henrik Hjartøy i NHO Nordland. – Det er ved årets avslutning spesielt hyggelig å konstatere at utenlandstrafikken har en solid økning i hele landsdelen i desember og for året som helhet, avslutter Hjartøy.

Hotellene i landsdelen har i 2017 en økning i totaltrafikken på 3 prosent, mens Norge som helhet har tilsvarende økning. Utenlandstrafikken til de nordnorske hotellene har økt med 4 prosent, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 1 prosent.

På campingplassene og hyttegrendene har det vært en økning i totaltrafikken på 8 prosent fra 2016 til 2017, mens Norge som helhet har en nedgang på 5 prosent. Den utenlandske campingtrafikken til Nord-Norge har økt med 21 prosent, mens den norske trafikken har hatt en nedgang på 3 prosent.

Utenlandstrafikken til de nordnorske overnattingsbedriftene har i desember 2017 en økning på 16 prosent i forhold til desember 2016, mens utlandstrafikken til Norge totalt hadde en økning på 8 prosent.

På de kommersielle overnattingsbedriftene på Svalbard var det i 2017 146 515 overnattinger, en økning på 5 prosent fra 2016. Norske overnattinger økte med 6 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med 4 prosent.

Desemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

NB! Det gjøres oppmerksom på at overgang til innrapportering av data til Altinn gir usikre tall i en overgangsfase. Grunnet dette er det grunn til å tro at den del utenlandske overnattinger også i desember kan være registrert som norske overnattinger.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 11 prosent i desember 2017.

Derav:

  • Nordland + 1 prosent
  • Troms + 17 prosent
  • Finnmark + 14 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 4 prosent i desember 2017.

Derav:

  • Nordland + 1 prosent
  • Troms  + 4 prosent
  • Finnmark + 11 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 16 prosent i desember 2017

Derav:

  • Nordland + 12 prosent
  • Troms + 18 prosent
  • Finnmark + 13 prosent

“Nord-Norge har en økning på 4 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i 2017, mens Norge totalt har en økning på 1 prosent”

 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk_per_desember_2017_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_desember_2017

Thon Hotel Kirkenes
Foto: thonhotels.no