God februar for hotellene i nord

245 791 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2018, er en økning på 7 133 overnattinger fra februar 2017.  Dette innebærer en økning på 3 prosent, mens Norge totalt hadde tilsvarende økning. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 13 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 5 prosent.

– NHOs regiondirektør Ole Hjartøy registrerer at februar har vært en god måned for hotellene i nord. – Selv om det har vært en liten nedgang i campingtrafikken bidrar hotellveksten til økt totaltrafikk, sier Hjartøy.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 17 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 7 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 2 prosent, mens Norge totalt har en økning på 1 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 11 prosent i februar, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 3 prosent sammenlignet med februar 2017, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 5 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 1 prosent.

Det har i årets første 2 måneder vært 456 655 overnattinger i landsdelen, hvilket er 605 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 0,1 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 1 prosent sammenlignet med februar 2017. Utenlandske gjestedøgn er økt med 37 prosent, mens norske gjestedøgn er gått ned med 15  prosent.

Februarstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 11 prosent i februar 2018.

Derav:

  • Nordland + 10 prosent
  • Troms + 15 prosent
  • Finnmark + 1 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 3 prosent i februar 2018.

Derav:

  • Nordland + 1 prosent
  • Troms  + 4 prosent
  • Finnmark + 3 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 13 prosent i februar 2018

Derav:

  • Nordland – 6 prosent
  • Troms + 24 prosent
  • Finnmark + 2 prosent

 

“Nord-Norge har en økning på 0,1 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i per februar 2018, mens Norge totalt har en økning på 4 prosent”

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk_per_februar_2018_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_februar_2018

Clarion Collection Hotel Arcticus
Foto: nordicchoicehotels.no