Økt hotellomsetning i april

213 482 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i april 2018, er en økning på 22 041 overnattinger fra april 2017.  Dette innebærer en økning på 12 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 3 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 1 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 3 prosent.

NHOs regiondirektør Ole Henrik Hjartøy sier det er gledelig å registrere at hotellenes losjiomsetning (rom og frokost) i Nord-Norge og på Svalbard viser en fortsatt økning. – Det blir nå spennende å se om denne trenden holder seg når sommersesongen starter, sier Hjartøy.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 19 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 9 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 7 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 21 prosent, mens Norge totalt har en økning på 11 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 24 prosent i april, mens Norge som helhet har en økning på 19 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 9 prosent sammenlignet med april 2017, mens Norge som helhet har en nedgang på 19 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 5 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 12 prosent.

Det har i årets første 4 måneder vært 922 198 overnattinger i landsdelen, hvilket er 6 672 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 1 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 6 prosent sammenlignet med april 2017. Utenlandske gjestedøgn er gått ned med 11 prosent, mens norske gjestedøgn er gått ned med 4 prosent.

Aprilstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økningi hotellenes losjiomsetning på 24 prosent i april 2018.

Derav:

  • Nordland + 30 prosent
  • Troms  + 12 prosent
  • Finnmark + 33  prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 12 prosent i april 2018.

Derav:

  • Nordland + 13 prosent
  • Troms  + 10 prosent
  • Finnmark + 10 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 1 prosent i april 2018

Derav:

  • Nordland – 0,2 prosent
  • Troms + 20 prosent
  • Finnmark – 24 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang på 1 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per april 2018, mens Norge totalt har en økning på 4 prosent”

 

 


Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk_per_april_2018_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_april_2018

 

Alta Strand Camping & Apartment
Foto: Alta Strand Camping & Apartment