Utenlandstrafikken øker fortsatt, nedgang i norsk trafikk i juli

681 666 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juli 2018, er en nedgang på 43 533 overnattinger fra juli 2017.  Dette innebærer en nedgang på 6 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 4 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 2 prosent.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier det er gledelig å registrere at utenlandstrafikken til Nord-Norge og Svalbard fortsetter å øke. – Når det gjelder nedgangen i trafikken fra Norge, er nok den store værforskjellen mellom nord og sør i store deler av juli i en vesentlig årsak til dette, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på 6 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 2 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 3 prosent. Det har vært en nedgang i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 11 prosent, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en nedgang i losjiomsetningen på 2 prosent i juli, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 6 prosent sammenlignet med juli 2017, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 6 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 17 prosent.

Det har i årets første 7 måneder vært 2 376 119 overnattinger i landsdelen, hvilket er 60 047 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 2 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 3 prosent sammenlignet med juli 2017. Utenlandske gjestedøgn er økt med 21 prosent, mens norske gjestedøgn er gått ned med 15 prosent.

Julistatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 6 prosent i juli 2018.

Derav:

  • Nordland – 7 prosent
  • Troms – 3 prosent
  • Finnmark – 8 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske  overnattinger på 4 prosent i juli 2018.

Derav:

  • Nordland + 4 prosent
  • Troms  + 9 prosent
  • Finnmark – 4 prosent

Nord-Norge har en økning i antall utenlandske hotellgjestedøgn på 2 prosent i juli 2018

Derav:

  • Nordland + 5 prosent
  • Troms + 5 prosent
  • Finnmark – 8 prosent

 

“Nord-Norge har en nedgang på 2 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per juli 2018, mens Norge totalt har en økning på 3 prosent”

 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_juli_2018

Hotellgjestedognstatistikk_per_juli_2018_med_Svalbard

 

Olderfjord Turistsenter AS
Foto: olderfjord.no