Nordnorsk Markedsføringspris 2019

I reiselivet har målrettet markedsarbeid og konseptutvikling hatt mange innfallsvinkler og tilnærminger opp gjennom årene. I den senere tid har man gått bort fra tradisjonell segmentering av kunder til å rette seg mot hvilke personlige interesser som faktisk kan drive potensielle gjester nordover til våre destinasjoner. Naturfenomener og ren arktisk natur har bidratt til mange reisende til Nord-Norge, men når vi retter oss mot fremtidens gjester må våre konsepter i enda større grad enn før, treffe hjertet og individuelle interesser. Det er vanskelig, men definitivt mulig.

Flere vellykkede reiselivskonsepter er ikke definert eller utviklet av reiselivsaktører, men av interesseorganisasjoner med en solid plattform innenfor en spesifikk nisje – der interessentene finnes over hele verden. Vellykkede konsepter fremstår også med en tydelig egenart og identitet, gjerne med røttene solid plantet i landskapet de opererer i.

Årets vinner har ikke bare et, men flere konsepter som drar reisende til Nord-Norge i et enestående omfang, og som også markedsfører nordnorske verdier på en utmerket måte. Utmerket fordi markedsføringen på moderne vis er en integrert del av konsept og leveranse, der kundeløfter innfris med god margin og godt vertskap står øverst på agendaen.  Det skaper i sin tur fortjent markedsføring som deles verden over av fornøyde deltakere og tilskuere. Konseptutviklerne har vært forut for sin tid i reiselivssammenheng, da man for mange år siden utviklet et konsept med alle de elementer reiselivsaktører i dag strever med å inkludere.

De har jobbet mot en tydelig og verdensomfattende nisje der har inngående kjennskap til hva som engasjerer menneskene i denne nisjen har vært viktig, og konseptet er derved også utviklet for å treffe disse med målrettet innsats verden over. Det reises er ut i verden på promoteringsferd hvert eneste år, de når enormt mange interessenter via egne og nisjekanaler – og, de omtales verden over i positive ordelag og bilder.

Konseptet er født og rotfestet i Nord-Norge, har en sterk og tydelig nordnorsk identitet som oppfattes som både eksotisk, spektakulær og autentisk av tilreisende. Har ofte vært blant 10 på topp i verden i denne nisjen, og klarer gang på gang å samle tusenvis av mennesker fra mange land til å dele samme interesse i arktiske omgivelser. Ut fra det opprinnelige konseptet er det nå utviklet flere nye spesialiserte konsepter, som er med på å utvikle helårs aktivitet og verdiskaping. De nye konseptene klarer å utnytte regionens særpregede natur, årstider og kultur.

Verdiskapingen lokalt og regional er stor, både for reiseliv og næringsliv for øvrig. Hvis man legger sammen aktiviteten siden det første konseptet ble lansert, er det flere titalls tusen mennesker som har reist til Nord-Norge for å dyrke sine interesser og tusenvis av frivillige som er mobilisert i gjennomføringene. Vinneren godskrives et stort bidrag til den norske folkehelsen, og til økt stolthet for den nordnorske landsdelen.

I 2018 deltok 8.700 deltakere fra 77 nasjoner på vinnerens arrangementer og i år regner man med å passere 10.000. Vinneren er kjent i idretts- og løpsmiljøer over hele verden og står nå bak 6 egenutviklede idrettsarrangement, med 42 196 meters blodslit i Midnight Sun Marathon som det største. Men Midnight Sun Marathon er ikke bare et blodslit for de etablerte men også en folkefest med unge og mosjonister som deltaer i Labb og Line løpet, mini-maraton, mila, halvmaraton og tusenvis av tilskuere. På en god annenplass kommer mørketidsløpet. I tillegg skaper Ekstremløpet, Tindeløpet, Mountain Ultra og VM i reinkappkjøring store overskrifter og oppmerksomhet over hele verden. Vinneren har i år 30 års jubileum og har selvfølgelig planer for å gjøre årets arrangement til det største og beste noensinne.

Året startet med mørketidsløpet sist helg, med 2200 deltakere fra 61 nasjoner!

 

Vinneren av Nordnorsk Markedsføringspris 2019 er:

Stiftelsen «Midnight Sun Marathon»


NORDNORSK MARKEDFØRINGSPRIS

 

Kriterier:

Prisen skal gå til en person, bedrift eller en organisasjon som har:

  • betydd mye for markedsføringen av Nord-Norge
  • vært en sterk bidragsyter til å markedsføre Nord-Norge i inn- og utland sett i et reiselivsperspektiv
  • hatt en positiv innflytelse og påvirkning i utviklingen av landsdelen
  • vært en positiv ambassadør for Nord-Norge

 

Prisen utdeles av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Jury er styret i NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.