Stor økning i utenlandstrafikken i november

225 592 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2018, er en økning på 16 487 overnattinger fra november 2017. Dette innebærer en økning på 8 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 1 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 35 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 3 prosent.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik sier det er gledelig å registrere den store økningen i antall utenlandske overnattinger til Nord-Norge og Svalbard. – Selv om en del av økningen i utenlandstrafikken skyldes militærøvelsen Trident Juncture viser tallene fortsatt stor økning i vinterturismen til nord, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 8 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 1 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 40 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 3 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 1 prosent, mens Norge totalt har tilsvarende økning.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 8 prosent i november, mens Norge som helhet er på samme nivå som fjoråret.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 11 prosent sammenlignet med november 2017, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 12 prosent, mens den norske trafikken har økt med 11 prosent.

Det har i årets første 11 måneder vært 3 644 893 overnattinger i landsdelen, hvilket er 43 812 færre enn fjorårets antall. Dette er en nedgang på 1 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 28 prosent sammenlignet med november 2017. Utenlandske gjestedøgn har økt med 7 prosent, mens norske gjestedøgn har økt med 36 prosent.

Novemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 8 prosent i november 2018.

Derav:

  • Nordland +6 prosent
  • Troms + 9 prosent
  • Finnmark + 11 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske  overnattinger på 35 prosent i november 2018.

Derav:

  • Nordland + 49 prosent
  • Troms  + 34 prosent
  • Finnmark + 9 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall utenlandske hotellgjestedøgn på 40 prosent i november 2018.

Derav:

  • Nordland + 72 prosent
  • Troms + 36 prosent
  • Finnmark + 19 prosent

 


“Nord-Norge har en nedgang på 1 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per november 2018, mens Norge totalt har en økning på 2 prosent”

 

 

 

 


Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotellgjestedognstatistikk_per_november_2018_med_Svalbard

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_november_2018

 

Anker brygge, Svolvær
Foto: visitnorway.no