Mars-rekord for overnattingsbedriftene i nord

280 323 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2019, er en økning på 28 174 overnattinger fra mars 2018.  Dette innebærer en økning på 11 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 17 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 2 prosent.

– NHOs regiondirektør Målfrid Baik er fornøyd med at mars har vært en rekordmåned for overnattingsbedriftene i nord, med fin vekst både i norsk og utenlandsk trafikk. –Selv om en del av økningen for hotellene kan forklares med at det var påske i mars i 2018, har dette hatt motsatt effekt for campingplassene. Det er spesielt gledelig å se at den gode veksten kommer hele landsdelen og Svalbard til gode, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 16 prosent, mens Norge som helhet har økt med 6 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 20 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 14 prosent, mens Norge totalt har en økning på 7 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 21 prosent i mars, mens Norge som helhet har en økning på 16 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en nedgang på 8 prosent sammenlignet med mars 2018, mens Norge som helhet har en nedgang på 27 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 10 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 25 prosent.

Det har i årets første 3 måneder vært 757 702 overnattinger i landsdelen, hvilket er 48 898 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 7 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 9 prosent sammenlignet med mars 2018, hvor både utenlandske gjestedøgn og norske gjestedøgn er økt med 9 prosent. 

Mars-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 


Hovedpunkter i månedsstatistikken

 • Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 21 prosent i mars 2019.

Derav:

  • Nordland + 22 prosent
  • Troms + 18 prosent
  • Finnmark + 25 prosent

 

 • Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 11 prosent i mars 2019.

Derav:

  • Nordland + 10 prosent
  • Troms  + 12 prosent
  • Finnmark + 11 prosent

 

 • Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 17 prosent i mars 2019

Derav:

  • Nordland + 27 prosent
  • Troms + 17 prosent
  • Finnmark – 3 prosent

 


“Nord-Norge har en økning på 7 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per mars 2019, mens Norge totalt har en nedgang på 1 prosent”


 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_mars_2019

Hotellgjestedognstatistikk_per_mars_2019_med_Svalbard


Midnattsol AS, Engenes / Engenes Havn
Foto: Marius Arvesen