Påsken ga nedgang for hotellene i april

198 342 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i april 2019, er en nedgang på 15 762 overnattinger fra april 2018.  Dette innebærer en nedgang på 7 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 4 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 12 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 6 prosent.

Les mer