Økning i hotelltrafikken i mai

266 839 overnattinger på de nordnorske overnattings- bedriftene i mai 2019, er en økning på 10 178 overnattinger fra mai 2018. Dette innebærer en økning på 4 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 3 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 5 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 3 prosent.

NHOs regiondirektør Ole Hjartøy registrerer at mai har vært en god måned for hotellene i nord med økning i både norske og utenlandsk gjestedøgn. –  I likhet med april måned er det Nordland og Svalbard som har hatt den største veksten i hotellenes utenlandstrafikk denne måneden, sier Hjartøy.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 8 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 9 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 8 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 7 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 7 prosent, mens Norge totalt har en økning på 10 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 18 prosent i mai, mens Norge som helhet har en økning på 13 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en nedgang på 5 prosent sammenlignet med mai 2018, mens Norge som helhet har en nedgang på 11 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 2 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 12 prosent.

Det har i årets første 5 måneder vært 1 222 883 overnattinger i landsdelen, hvilket er 44 024 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 18 prosent sammenlignet med mai 2018, hvor utenlandske gjestedøgn har økt med 24 prosent og norske gjestedøgn økt med 13 prosent.

Mai-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 18 prosent i mai 2019.

Derav:

  • Nordland + 24 prosent
  • Troms + 6 prosent
  • Finnmark + 25 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 4 prosent i mai 2019.

Derav:

  • Nordland + 3 prosent
  • Troms  + 3 prosent
  • Finnmark + 10 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 5 prosent i mai 2019

Derav:

  • Nordland + 12 prosent
  • Troms – 5 prosent
  • Finnmark + 1 prosent

“Nord-Norge har en økning på 4 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per mai 2019, mens Norge totalt har en økning på 1 prosent”


 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_mai_2019

Hotellgjestedognstatistikk_per_mai_2019_med_Svalbard


Fru Haugans Hotel, Mosjøen
Foto: Fru Haugans Hotel / Morten Eriksen