Campingtrafikken øker mest i juni

534 332 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2019, er en økning på 18 454 overnattinger fra juni 2018. Dette innebærer en økning på 4 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 2 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 5 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 3 prosent.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik registrerer fortsatt økning av utenlandstrafikken til Nord-Norge og Svalbard. – Det er spesielt gledelig at campingrafikken øker igjen etter en dårlig campingsommer i 2018, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 2 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 4 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 2 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 5 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord med 1 prosent, mens Norge totalt har en økning på 4 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 7 prosent i juni, mens Norge som helhet har en økning på 12 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en økning på 7 prosent sammenlignet med juni 2018, mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 7 prosent, mens den norske trafikken har økt med 6 prosent.

Det har i årets første 6 måneder vært 1 757 215 overnattinger i landsdelen, hvilket er 62 478 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 4 prosent sammenlignet med juni 2018, hvor utenlandske gjestedøgn har økt med 1 prosent og norske gjestedøgn har gått ned med 11 prosent.

Juni-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.

 


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 7 prosent i juni 2019.

Derav:

  • Nordland + 8 prosent
  • Troms + 8 prosent
  • Finnmark + 3 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 4 prosent i juni 2019.

Derav:

  • Nordland + 1 prosent
  • Troms  + 5 prosent
  • Finnmark + 7 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 5 prosent i juni 2019

Derav:

  • Nordland + 5 prosent
  • Troms + 2 prosent
  • Finnmark + 6 prosent

“Nord-Norge har en økning på 4 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per juni 2019, mens Norge totalt har en økning på 2 prosent”


 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_juni_2019

Hotellgjestedognstatistikk_per_juni_2019_med_Svalbard


Senja Fjordhotell
Foto: senjafjordhotell.no