Julitrafikken på nivå med rekordåret 2017

725 542 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juli 2019, er en økning på 43 876 overnattinger fra juli 2018.  Dette innebærer en økning på 6 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 5 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 7 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt samme økning.

NHOs regiondirektør Ole Hjartøy registrerer at julitrafikken i nord er på nivå med rekordåret 2017.  -Utenlandstrafikken viser fortsatt vekst og det er gledelig at både den norske trafikken og campingtrafikken øker igjen etter en juli med dårlig ferievær i 2018, sier Hjartøy.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 8 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 6 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 6 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 7 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 9 prosent, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 11 prosent i juli, mens Norge som helhet har en økning på 10 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en økning på 5 prosent sammenlignet med juli 2018, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 7 prosent, mens den norske trafikken har økt med 2 prosent.

Det har i årets første 7 måneder vært 2 482 757 overnattinger i landsdelen, hvilket er 105 644 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 2 prosent sammenlignet med juli 2018, hvor utenlandske gjestedøgn har økt med 15 prosent og norske gjestedøgn har gått ned med 16 prosent. 

Juli-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 11 prosent i juli 2019.

Derav:

  • Nordland + 11 prosent
  • Troms + 24 prosent
  • Finnmark – 2 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 6 prosent i juli 2019.

Derav:

  • Nordland + 5 prosent
  • Troms  + 12 prosent
  • Finnmark + 3 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 7 prosent i juli 2019

Derav:

  • Nordland + 6 prosent
  • Troms + 8 prosent
  • Finnmark + 7 prosent

“Nord-Norge har en økning på 4 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per juli 2019, mens Norge totalt har en økning på 2 prosent”


 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_juli_2019

Hotellgjestedognstatistikk_per_juli_2019_med_SvalbardEkkerøy Feriehus
Foto: Ingjerd Tjelle / Ekkerøy Feriehus