Hotellvekst gir overnattingsrekord i september

292 475 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i september 2019, er en økning på 6 661 overnattinger fra september 2018.  Dette innebærer en økning på 2 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 4 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 12 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 7 prosent.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik registrerer at vekst i hotelltrafikken gir overnattingsrekord i Nord-Norge i september.  – Det er også positivt å registrere utenlandstrafikken fortsetter å øke både til hotellene og campingplassene, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 5 prosent, mens Norge som helhet har hatt tilsvarende økning. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 12 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 6 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 3 prosent, mens Norge totalt har en økning på 5 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 8 prosent i september, mens Norge som helhet har en økning på 7 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en nedgang på 5 prosent sammenlignet med september 2018, mens Norge som helhet har en økning på 1 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 12 prosent, mens den norske trafikken har hatt en nedgang på 19 prosent.

Det har i årets første 9 måneder vært 3 334 144 overnattinger i landsdelen, hvilket er 146 572 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 2 prosent sammenlignet med september 2018, hvor utenlandske gjestedøgn har gått ned med 7 prosent og norske gjestedøgn er på samme nivå som i 2018. 

September-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon. Disse tallene som vil være klare om noen dager vil vise at det er regionale forskjeller i utviklingen.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 8 prosent i september 2019.

Derav:

  • Nordland + 5 prosent
  • Troms + 13 prosent
  • Finnmark + 6 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 2 prosent i september 2019.

Derav:

  • Nordland + 1 prosent
  • Troms  + 4 prosent
  • Finnmark + 3 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 12 prosent i september 2019

Derav:

  • Nordland + 5 prosent
  • Troms + 28 prosent
  • Finnmark + 3 prosent

“Nord-Norge har en økning på 5 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per september 2019, mens Norge totalt har en økning på 3 prosent”


 

 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_september_2019

Hotellgjestedognstatistikk_per_september_2019_med_SvalbardArctic Panorama Lodge, Uløybukt
Foto: arcticpanorama.com