Hotell- og campingvekst gir overnattingsrekord i oktober

259 148 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i oktober 2019, er en økning på 21 549 overnattinger fra oktober 2018.  Dette innebærer en økning på 9 prosent, mens Norge totalt hadde en tilsvarende økning. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 27 prosent i oktober måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 13 prosent.

Les mer