Overnattingsveksten flatet ut i november

228 516 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2019, er en økning på 2 924 overnattinger fra november 2018.  Dette innebærer en økning på 1 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 7 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 8 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 10 prosent. Les mer

Nordnorsk Markedsføringspris til Henriette Bismo Eilertsen

Prisen utdeles av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Jury er styret i samme forening.

 

Kriterier:

Prisen skal gå til en person, bedrift eller en organisasjon som har:

  • betydd mye for markedsføringen av Nord-Norge
  • vært en sterk bidragsyter til å markedsføre Nord-Norge i inn- og utland sett i et reiselivsperspektiv
  • hatt en positiv innflytelse og påvirkning i utviklingen av landsdelen
  • vært en positiv ambassadør for Nord-Norge

Les mer