Overnattingsveksten flatet ut i november

228 516 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2019, er en økning på 2 924 overnattinger fra november 2018.  Dette innebærer en økning på 1 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 7 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 8 prosent i november måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 10 prosent.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen konstanterer at overnattingsveksten til nord flater ut i november 2019, men at forklaringen ikke gir noen grunn til bekymring.  – Årsaken til at Nordland registrerer en nedgang i antall utenlandske overnattinger ligger i at militærøvelsen Trident Juncture bidro til særlig økning av utenlandstrafikken i november 2018, sier Bjarmann-Simonsen.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 2 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 7 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 8 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 11 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 1 prosent, mens Norge totalt har en økning på 7 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 5 prosent i november, mens Norge som helhet har en økning på 6 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en nedgang på 8 prosent sammenlignet med november 2018, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 5 prosent, mens den norske trafikken har hatt en nedgang på 15 prosent.

Det har i årets første 11 måneder vært 3 821 808 overnattinger i landsdelen, hvilket er 171.045 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 16 prosent sammenlignet med november 2018, hvor utenlandske gjestedøgn har økt med 51 prosent og norske gjestedøgn har gått ned med 35 prosent. 

November-statistikken ble publisert fra SSB tidligere 07.01.2020 og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.  Se for øvrig www.statistikknett.no for mer informasjon.


Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 5 prosent i november 2019.

Derav:

  • Nordland – 4 prosent
  • Troms + 17 prosent
  • Finnmark – 7 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 1 prosent i november 2019.

Derav:

  • Nordland – 1 prosent
  • Troms  + 6 prosent
  • Finnmark – 7 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 8 prosent i november 2019

Derav:

  • Nordland – 17 prosent
  • Troms + 23 prosent
  • Finnmark – 14 prosent

“Nord-Norge har en økning på 5 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per november 2019, mens Norge totalt har en økning på 4 prosent”


 

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender_og_vandrerhjem_per_november_2019

Hotellgjestedognstatistikk_per_november_2019_med_Svalbard


Breidablikk Gjestehus, Narvik

Foto: Pål Jakobsen