Bråstopp i mars

140 900 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2020, er en nedgang på 139 423 overnattinger fra mars 2019.  Dette innebærer en nedgang på 50 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 55 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 62 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang i utenlandstrafikken på 51 prosent. Les mer

Full fart mot bråstopp i mars

288 153 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2020, er en økning på 29 511 overnattinger fra februar 2019.  Dette innebærer en økning på 11 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 13 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 21 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 15 prosent.

Les mer