Full fart mot bråstopp i mars

288 153 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2020, er en økning på 29 511 overnattinger fra februar 2019.  Dette innebærer en økning på 11 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 13 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 21 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 15 prosent.

288 153 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2020, er en økning på 29 511 overnattinger fra februar 2019.  Dette innebærer en økning på 11 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 13 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 21 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 15 prosent.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik konstaterer at februar har vært den beste noen sinne for overnattingsbedriftene i nord. – Det er imidlertid vanskelig å kunne glede seg over en så god utvikling på starten av året, når vi vet at Koronakrisen førte til massekanselleringer i mars og videre utover året. Det blir nå spennende å se hvor lang tid det vil gå før trafikken er tilbake på dette nivået, sier Baik.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 10 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 12 prosent. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 23 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 12 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 3 prosent, mens Norge totalt har en økning på 12 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 14 prosent i februar, mens Norge som helhet har en økning på 13 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 19 prosent sammenlignet med februar 2019, mens Norge som helhet har en økning på 20 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 15 prosent, mens den norske trafikken økt med 25 prosent.

Det har i årets første 2 måneder vært 519 517 overnattinger i landsdelen, hvilket er 42 138 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 11 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 9 prosent sammenlignet med februar 2019. Utenlandske gjestedøgn er økt med 7 prosent, mens norske gjestedøgn er gått ned med 18 prosent.

Februar-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.    Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting  for mer informasjon.


 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 14 prosent i februar 2020.

Derav:

  • Nordland + 15 prosent
  • Troms og Finnmark + 14 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 11 prosent i februar 2020.

Derav:

  • Nordland + 13 prosent
  • Troms og Finnmark + 11 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 21 prosent i februar 2020

Derav:

  • Nordland + 9 prosent
  • Troms og Finnmark + 26 prosent

“Nord-Norge har en økning på 9 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per februar 2020, mens Norge totalt har en økning på 11 prosent”


 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell_camping_hyttegrender__og_vandrerhjem_per_februar_2020

Hotellgjestedognstatistikk__per_februar_2020_med_Svalbard


 

Lyngen North, Spåkenes

Foto: www.lyngen-north.com / Adam Brzoza