Overnattingsnedgangen fortsatte i mai

90 124 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mai 2020, er en nedgang på 176 715 overnattinger fra mai 2019.  Dette innebærer en nedgang på 66 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 62 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 93 prosent i mai måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang i utenlandstrafikken på 91 prosent.

Les mer

Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2019

For 20. år på rad har NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge utarbeidet ”Nordnorsk Reiselivsstatistikk.” Statistikken viser reiselivets betydning for Nord-Norge direkte og indirekte, og med noen av de ringvirkninger næringen utløser.

I tillegg presenteres trafikkutvikling for sentrale aktører i den nordnorske reiselivsnæringen. Følgende samarbeidspartnere bidrar med finansiering av arbeidet med bearbeiding og utgivelse av statistikk for reiselivet i landsdelen: Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og NordNorsk Reiseliv.

Last ned rapporten her.