Junitrafikken halvert

279 300 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2020, er en nedgang på 255 032 overnattinger fra juni 2019.  Dette innebærer en nedgang på 48 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 45 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 92 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en tilsvarende nedgang i utenlandstrafikken.

Les mer